Начало

Адвокатско дружество „Божилов” специализира в областта на търговското, облигационното, трудовото, административното и данъчното право. Ние разполагаме с екип от млади и квалифицирани специалисти, като предлагаме широк спектър от юридически услуги, включващ писмени и устни консултации, изготвяне на юридически документи, съдействие при преговори, медиация и процесуално представителство. Стараем се да удовлетворим нуждите на клиентите си, като комбинираме общи юридически познания с практически опит в специализирани направления. Адвокатското дружество предоставя юридически услуги на английски, немски, френски и испански език.

Услуги

Търговско и корпоративно право

Виж още

Данъчно и административно право

Виж още

Недвижими имоти и строителство

Виж още

Облигационно право

Виж още

Процесуално представителство и разрешаване на спорове

Виж още

За нас е от първостепенно значение да изградим лична връзка с клиентите си, да опознаем бизнеса, сферата им на дейност и интересите им. По този начин можем най-ефективно да посрещнем нуждите на клиентите си и да предоставим отлично правно обслужване. Независимо дали се касае за процесуално представителство или ежедневно правно обслужване, ние винаги се стремим да защитим интересите на клиентите си по най-добрия възможен начин пред държавни органи, съдилища и други административни образувания, както и да предвидим възможните проблеми преди те да възникнат и да съдействаме при решаването на вече съществуващите проблеми.

Готови сме да отговорим на Вашите въпроси

Свържете се с нас

Гр. София, п.к. 1000, ул. „Света София” № 8, ет. 1, офис 101
Телефон: +359 882 524 238
Email: nikolay@bozhilov.eu; office@bozhilov.eu